Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Humas PP PBSI)
Leo Rolly Carnando & Daniel Marthin (Humas PP PBSI)
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Djarum Badminton)
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Djarum Badminton)
Chico Aura Dwi Wardoyo, Irwansyah, & Jonatan Christie (Djarum Badminton)
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Djarum Badminton)
Chico Aura Dwi Wardoyo (Djarum Badminton)
Jonatan Christie (Djarum Badminton)
Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin & Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Djarum Badminton)
An Se Young (Djarum Badminton)