Reinard Dhanriano/Rayhan Vania Salsabila (PB Mutiara Cardinal Bandung) mengembalikan shuttlecock.
Selebrasi kemenangan Agripina Primarahmanto Putera/Meirisa Cindy Sahputri (PB Berkat Abadi).
Reinard Dhanriano/Rayhan Vania Salsabila (PB Mutiara Cardinal) melepaskan serangan.
Kenas Adi Haryanto/Rian Agung Saputro (PB Berkat Abadi) mengembalikan shuttlecock.
Agripina Primarahmanto Putera/Muhammad Juan Elgiffani (PB Berkat Abadi Banjarmasin/PB Victory Bogor) menghadang pengembalian.
Selebrasi kemenangan Agripina Primarahmanto Putera/Lukhi Apri Nugroho (PB Berat Abadi).
Amri Syahnawi/Pia Zebadiah Bernadet (PB Jaya Raya) mengembalikan shuttlecock.
Agripina Primarahmanto Putera/Meirisa Cindy Sahputri (PB Berkat Abadi) bersiap menghadang serangan.
Agripina Primarahmanto Putera/Meirisa Cindy Sahputri (PB Berkat Abadi) mengembalikan shuttlecock.
Agripina Prima Rahmanto Putera/Lukhi Apri Nugroho (tengah).