Enzi Shafira (PB SGS PLN) menyambut pengembalian.
Abdul Kadir Zailani (PB MUtiara Cardinal) menyambar pengembalian.
Enzi Shafira (PB SGS PLN) melepaskan serangan.
Riyanto Subagja (PB Pertamina Fastron) menghadang serangan.
Enzi Shafira (PB SGS PLN) menyambut pengembalian.