Selebrasi kemenanan Saifi Rizka Nurhidayah (PB Mutiara Cardinal).
Saifi Rizka Nurhidayah (PB Mutiara Cardinal) bersiap menghadang serangan.
Titifany Ilahi (PB FIFA) bersiap menyambut pengembalian.
Titifany Ilahi (PB Fifa BC) melepaskan serangan.